انرژی هسته ای

دانش اگر در ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت. حضرت محمد ص[ چهارشنبه 30 مرداد 1392 ] [ 04:10 ب.ظ ] [ شکیبا _ ] نظرات

هرکجا بینی سخن از هسته است// گوشها از این سخنها خسته است
درجنوب ومشرق و غــرب و شــمال// می شود تـولید هستــه بـــی روال
می دهم شــرح یکـــی از آن هـــزار// کــه فراوان باشد انـــدر ایـــن دیــار
خـــانه ها ممـــلو از این هستـــه بُوَد// چون مفید و خــوب و شایسته بُوَد
می شــود تولید در ســـایت جنـــوب// پرعیار و پــر انرژی خیلـــی خـــوب
هسته اش بـــاشد درون یـک غــلاف//نیـــک بینی گـــر دهی او را شکاف
گر شکافـــی دانه اش گـــردد عیـــان//هسته ای را کـــه بُوَد انـــدر میــان
هستــه اش نوک تیـــز امّا بی خـــطر// صلـح آمیز است و خیلی بی ضرر
گاه مــی گردد خـــوراک گاو و مـــیش//ســود او از گندم و جـــوباد بیـــش
آدمـــی ســـازد جـــدا آن هــستـــه را// می خـورد آن میـــوۀ شایسته را
با غنــــی ســــازی شود او پــــرعـــیار// جای حلوا آیدی گاهــــی به کــار
بر سر هــر سفره ای آمــاده است// خوردنش با نان خوراکی ساده است
گــر خـــوری با مـــاست نیکوتــــر بُـــوَد// ازبـــرای گرمــــی اش بهتــــر بُوَد
نــــی بـــه نیــــروگاه بــــاشد احــــتیاج// نی نیازی بر آژانس و حرف و باج
چون توان هــم دانه و هم هسته خورد// نیست لازم دست پیش روس برد
تــــابَرَد پــــس مــــانــــدۀ او را بــــه در// یا شـــود از راز مـــاهــــا بـــاخــبر
چیســـت هان گویـــید راز این سخن// نام این محــــصول پــــرقدر وطـــــن
طنــــز شیرینـــی که آفــــرید// پیـــش از ایــن هرگز کســـی آن را نــــدید

جواب معما را بگویید؟؟؟
پاسخ در ادامه مطلب

منبع:سایت تبیانادامه مطلب
[ سه شنبه 29 مرداد 1392 ] [ 08:03 ب.ظ ] [ شکیبا _ ] نظرات[ شنبه 26 مرداد 1392 ] [ 06:13 ب.ظ ] [ شکیبا _ ] نظرات

بمب پلوتونیومی

1- منبع یا مولد نوترونی
2-
هسته پلوتونیومی
3-
پوسته منعکس کننده (بریلیوم)
4-
ماده منفجره پرقدرت
5-
چاشنی انفجاری
کلاهک هسته ای شامل گوی پلوتونیومی است که اطراف آنرا پوسته ای موسوم به منعکس کننده نوترونی فرا گرفته است. این پوسته که معمولا از ترکیب بریلیوم و پلونیوم ساخته میشود، نوترونهای آزادی را که از فرایند شکافت هسته ای به بیرون میگریزند، به داخل این فرایند بازمی تاباند.
استفاده از منعکس کننده نوترونی عملا جرم بحرانی را کاهش میدهد و باعث میشود که برای ایجاد واکنش زنجیره ای مداوم به پلوتونیوم کمتری نیاز باشد.
برای کشور یا گروه تروریستی که بخواهد بمب اتمی بسازد، تولید پلوتونیوم با کمک راکتورهای هسته ای غیر نظامی از تهیه اورانیوم غنی شده آسانتر خواهد بود. کارشناسان معتقدند که دانش و فناوری لازم برای طراحی و ساخت یک بمب پلوتونیومی ابتدائی، از دانش و فنآوری که حمله کنندگان با گاز اعصاب به شبکه متروی توکیو در سال ۱۹۹۵ در اختیار داشتند پیشرفته تر نیست.
چنین بمب پلوتونیومی میتواند با قدرتی معادل ۱۰۰ تن تی ان تی منفجر شود، یعنی ۲۰ مرتبه قویتر از قدرتمندترین بمبگزاری تروریستی که تا کنون در جهان رخ داده است.

بمب اورانیومی:

هدف طراحان بمبهای اتمی ایجاد یک جرم فوق بحرانی ( از اورانیوم یا پلوتونیوم) است که بتواند طی یک واکنش زنجیره ای مداوم و کنترل نشده، مقادیر متنابهی انرژی حرارتی آزاد کند.
یکی از ساده ترین شیوه های ساخت بمب اتمی استفاده از طرحی موسوم به "تفنگی" است که در آن گلوله کوچکی از اورانیوم که از جرم بحرانی کمتر بوده به سمت جرم بزرگتری از اورانیوم شلیک میشود بگونه ای که در اثر برخورد این دو قطعه، جرم کلی فوق بحرانی شده و باعث آغاز واکنش زنجیره ای و انفجار هسته ای میشود.
کل این فرایند در کسر کوچکی از ثانیه رخ میدهد.
جهت تولید سوخت مورد نیاز بمب اتمی، هگزا فلوئورید اورانیوم غنی شده را ابتدا به اکسید اورانیوم و سپس به شمش فلزی اورانیوم تبدیل میکنند. انجام این کار از طریق فرایندهای شیمیائی و مهندسی نسبتا ساده ای امکان پذیر است.
قدرت انفجار یک بمب اتمی معمولی حداکثر ۵۰ کیلو تن است، اما با کمک روش خاصی که متکی بر مهار خصوصیات جوش یا گداز هسته ای است میتوان قدرت بمب را افزایش داد.
در فرایند گداز هسته ای ، هسته های ایزوتوپهای هیدروژن به یکدیگر جوش خورده و هسته اتم هلیوم را ایجاد میکنند. این فرایند هنگامی رخ میدهد که هسته های اتمهای هیدروژن در معرض گرما و فشار شدید قرار بگیرند. انفجار بمب اتمی گرما و فشار شدید مورد نیاز برای آغاز این فرایند را فراهم میکند.
طی فرایند گداز هسته ای نوترونهای بیشتری رها میشوند که با تغذیه واکنش زنجیره ای، انفجار شدیدتری را بدنبال می آورند. اینگونه بمبهای اتمی تقویت شده به بمبهای هیدروژنی یا بمبهای اتمی حرارتی موسومند.[ دوشنبه 14 مرداد 1392 ] [ 04:38 ب.ظ ] [ شکیبا _ ] نظرات

مقدمه: استخراج اورانیوم از معدن

اورانیوم که ماده خام اصلی مورد نیاز برای تولید انرژی در برنامه های صلح آمیز یا نظامی هسته ای است، از طریق استخراج از معـــــادن زیرزمینی یا سر باز بدست می آید. اگر چه این عنصـــر بطور طبیعی در ســـرتاسر جهان یافت میشود اما تنها حجم کوچکـــــی از آن بصورت متراکــم در معادن موجود است.
هنگامی که هسته اتم اورانیوم در یک واکنش زنجیره ای شکافته شود مقداری انرژی آزاد خواهد شد.
برای شکافت هسته اتم اورانیوم، یک نوترون به هسته آن شلیک میشود و در نتــــیجه این فرایند، اتم مذکور به دو اتم کوچکتر تجزیــــه شده و تعدادی نوترون جدید نیز آزاد میشود که هرکدام به نوبـــه خود میتوانند هسته های جدیدی را در یک فرایند زنجیره ای تجزیه کنند.
مجموع جرم اتمهای کوچکتری که از تجزیه اتم اورانیوم بدست می آید از کل جرم اولیه این اتم کمــتر است و این بدان معناست که مـــــقداری از جرم اولیه که ظاهرا ناپدید شده در واقع به انرژی تبدیــل شده است، و این انرژی با استفاده از رابطه E=MC۲ یعنی رابطه جرم و انرژی کــه آلبرت انیشتین نخستین بار آنرا کشف کرد قابل محاسبه است.
اورانیوم به صورت دو ایزوتوپ مختلف در طبیعت یافت میشود. یعنی اورانیوم U۲۳۵ یا U۲۳۸ که هر دو دارای تعداد پروتون یکسانی بوده و تنها تفاوتشان در سه نوترون اضافه ای است کـــه در هسته U۲۳۸ وجود دارد. اعداد ۲۳۵ و ۲۳۸ بیانگر مجموع تعداد پروتونها و نوترون ها در هسته هر کدام از این دو ایزوتوپ است.

کشورهای اصلی تولید کننده اورانیوم:

استرالیا
چین
کانادا
قزاقستان
نامیبیا
نیجر
روسیه
ازبکستان
برای بدست آوردن بالاترین بازدهی در فرایند زنجیره ای شکافت هسته باید از اورانیوم ۲۳۵ استفاده کرد که هسته آن به سادگی شکـــــــافته میشود. هنگامی که این نوع اورانیوم به اتمهای کوچکتر تجزیه میشود علاوه بر آزاد شدن مقداری انرژی حرارتی دو یا سه نوترون جدید نیز رها میشود که در صورت برخورد با اتمهای جدید اورانیوم بازهم انرژی حرارتی بیشتر و نوترونهای جدید آزاد میشود.
اما بدلیل "نیمه عمر" کوتاه اورانیوم ۲۳۵ و فروپاشــــــی سریع آن، این ایزوتوپ در طبیعت بسیار نادر است بطوری کــــه از هر ۱۰۰۰ اتم اورانیوم موجود در طبیعت تنها هفت اتم از نوع U۲۳۵ بوده و مابقی از نوع سنگینتر U۲۳۸ است

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید.


ادامه مطلب
[ یکشنبه 13 مرداد 1392 ] [ 03:58 ب.ظ ] [ شکیبا _ ] نظرات      قالب ساز آنلاین