تبلیغات
انرژی هسته ای - شهدای هسته ای از سال 1357 تا به امروزانرژی هسته ای

دانش اگر در ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت. حضرت محمد ص


شهید پرویز منشادی در سال
۱۳۵۷ ، شهید سید علی موسوی ، شهید رمضان رستمی ، شهید پرویز احمدی ، شهید عنایت الله امینی ، شهید علی اصغر حسین زاده احمدی ، شهید محمد علی مهدوی ، شهید سید احمد طیب زاده دزفولی ، شهید محمود علیمحمدی، شهید مجید شهریاری، شهید داریوش رضایی نژاد، شهید مصطفی احمدی روشن.

[ یکشنبه 16 تیر 1392 ] [ 01:18 ب.ظ ] [ شکیبا _ ] نظرات      قالب ساز آنلاین