انرژی هسته ای

دانش اگر در ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت. حضرت محمد صچارلز دانشجوی انگلیسی با طعنه به دوست و همكلاسی ایرانی اش همایون میگه: چرا خانوماتون نمیتونن با مردا دست بدن یا لمسشون كنن؟؟؟ یعنی مردای ایرانی انقدر كارنامه خرابی دارن و خودشونو نمیتونن كنترل كنن؟!!
همایون لبخندی میزنه و میگه: ملكه انگلستان میتونه باهر مردی دست بده؟ و هر مردی میتونه ملكه انگلستان رو لمس كنه؟!
 چارلز با عصبانیت میگه: نه! مگه ملكه فرد عادیه؟!! فقط افراد خاصی میتونن با ایشون دست بدن و در رابطه باشن!!!
 همایون هم بی درنگ میگه: خانوم های ایرانی همشون ملكه هستن...[ چهارشنبه 4 تیر 1393 ] [ 03:45 ب.ظ ] [ شکیبا _ ] نظرات      قالب ساز آنلاین