انرژی هسته ای

دانش اگر در ثریا هم باشد، مردانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت. حضرت محمد صیكی از اسرا نمازش كه تمام شد سرباز عراقی صدایش كرد و گفت: شماها از نماز خوندن خسته نمی شوید؟همیشه میبینم چند نفر درحال نماز هستید، حتی شبها و نیمه شبها، شما خواب ندارید؟ آن برادر با آرامش روبه سرباز عراقی كرد و جواب داد: ما به خاطر همین نماز اینجا اسیر شده ایم . نماز همه چیز ماست .نماز نور چشم ماست....


[ چهارشنبه 4 تیر 1393 ] [ 03:06 ب.ظ ] [ شکیبا _ ] نظرات      قالب ساز آنلاین